29 mar. 2012

Desert traveller - Viatger del desert

The arabigal letters are ment to be modern persian (so it says google translator) and mean "Desert Traveller"
Les lletres aràbigues se suposa que són persa modern (això diu el traductor de google) i signifiquen "Viatger del Desert"

It's been about a half an hour work. Hope you like it!!
Sobre una hora i mitja de feina. Espero que us agradi!!

20 mar. 2012

Dirty sketches / Esbossos marranos

Sargantanàs - Development diary 6 / Diari de desenvolupament 6


A long time since the last actualization! The workflow has been slowed down a lot this last two months, but now I'm back!! This is the DIRTY sketch-collage previous to the final illustration. It focuses on composition and color palette. It is ugly.


Fa la tira des de l'última actualització! El ritme de treball s'ha alentit un munt els darrers dos mesos però ara he tornat!! Aquest esbós-collage, MARRANO a més no poder, és el previ a la il·lustració final i està orientat a la composició i la paleta de colors. És lleig.