14 feb. 2012

SecwayCat request 2/ Segón encàrrec de SecwayCat

low-res version

Watch the hilarious result of this product visualization here: http://vimeo.com/30838127
Veieu el graciosíssim resultat d'aquesta visualització de producte aquí: http://vimeo.com/30838127

Djinn!

Here some concepts for a 3D character I'm working on. It's half texturized. I'll rig it, pose it and then post it here.

Aquí alguns concepts per un personatge 3D en el que estic treballant. Està a mig texturitzar. Li posaré ossos per animar-lo (rigging), li donaré alguna "pose" interessant i el penjaré aquí.
Licencia de Creative Commons
This obra by Ferran Martínez Clar is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.