31 dic. 2012

20 nov. 2012

GoodBye - I així es tanca el cercle

 Prefereixo la segona. Aquesta imatge és la primera il·lustració "acabada" que faig a partir d'un succés emocional i estic content d'haver-la fet.
Tot i que la vaig començar en plena decaiguda, he preferit esperar a estar bé altre cop per acabar-la. Va dedicada a una de les persones més meravelloses que tinc la sort de tenir a la vida, que m'ha acompanyat molt d'aprop durant els últims dos anys i que espero que m'acompanyi molts més (a la distància que sigui).

Al principi havia de representar un esquinç i una buidor absolutes, però aquest sentiment ja s'ha esvaït. Si bé manté part de l'essència, qui s'hi fixi veurà que la noia somriu :)
Que curiós reprendre el tema de noies amb llumetes després de tant de temps xD

Per a qui li interessi, l'he feta bàsicament escoltant aquestes dues cançons:
http://www.youtube.com/watch?v=zR25jpwQzGk
http://www.youtube.com/watch?v=2vdFtx1LueI

25 sept. 2012

WIP sketches


 Some preliminar sketches for a game i've just started to work on this morning ^^ I'm really excited about the steampunk look and it'll be a chance to finally start drawing weapons and isolated props. I hope the next post about this to be final sketches! (the guys won't let me post the final ones before we release the game)

Hope you like them!
5 sept. 2012

EresGamer/Gbot


 Here a character concept for the GBot, the face of eresGamer (http://www.eresgamer.com/), a web I'm helping to create and rise, and it's logo this far.


Licencia de Creative Commons

This obra by Ferran Martínez Clar is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.

23 jul. 2012

Diez Pasos / The Mist-Dressed Man sketches and first illustration

Cover final sketch

Mistman's girl face

Mistman's girl final face (I'm sure I'll recicle this one some day)

Izanagi's room - final art, double page illustration

curious Mistman sketch. Just messing him up


Trying CC stuff in posts.
Licencia de Creative Commons

This obra by Ferran Martínez Clar is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.

6 jul. 2012

SHORT animation work in progress

Guess who'll be shooted in my next (and very first) 3D short animation (very, VERY short) for a school project).
If you answered "Pope Palpatine" I'm doing my job right. Anyway I just wanted to create a character that resembles Ratzinger for storytelling purposes thet will be revealed in the future.
I hope to post the assassin today.

Viam si endevineu a qui disparen al meu proper (i primer) (molt)curt d'animació en 3D, que és projecte per l'acadèmia.
Si heu respost "Papa Palpatine" estic fent bé la feina. De tota manera només volia crear un personatge que hi recordés per motius de guió, que seran revelats en el futur.
Espero postejar el disseny de l'assassí avui.


-EDITED-
Guess who'll be the assassin:
Endevineu qui és l'assassí:


I expect the design to change a little for de final model, this is an aproximation.
Espero que el disseny canviï una mica al model final, això és una aproximació.

Rough backgrownd with final designs and little lighting:
Escenari fet així ràpid amb els dissenys finals i una mica d'il·luminació:
18 jun. 2012

train sketches / esbossos al tren

For the sake of keep posting. This has been quite dead for almost a month!

Pel simple fet de seguir postejant. Que això ha estat mort des de fa almenys un mes!

Tree-ish thing.


21 may. 2012

Sargantanàs - DD8

"Final" render with only AO enabled and shadeless materials. No composite. Blender Internal*.
the original scan


Here a rotation of a piece of a diorama-like traditional art looking new visual approach to the now too long announced first scenario of the Sargantanàs project. More renders to come before the end of the month.
*screen captures from Cycles Render material view mode

Aquí una rotació del nou "look" del projecte Sargantanàs, un diorama virtual. Més renders abans de final de més.
*captures de pantalla del Cycles Renderer en 'material view'


The new visual concept came from watching the making off of the great Ghibli's Howl's Castle and the mindblowing short film The Blackwater Gospel. http://www.youtube.com/watch?v=dS-_kF1i6dg&feature=my_liked_videos&list=LLRZPNM0Lo2sL8lSUvg4BcgQ <- the animation ^^

La nova concepció visual va sorgir del making off de la genial 'El Castillo Ambulante' de Studio Ghibli i la brutal animació The Blackwater Gospel. http://www.youtube.com/watch?v=dS-_kF1i6dg&feature=my_liked_videos&list=LLRZPNM0Lo2sL8lSUvg4BcgQ <- el link a l'anmació


Final sketch. There are lots of repetitive color sketches in an old post.
Esbós final. Hi ha força esbossos de color repettius en un post antic.

20 may. 2012

Color/sketch Izanagi


A 'work in progress' for a not-yet-famous writer and friend of mine called Pau.

Un treball en procés per un encara no famós escriptor i amic meu anomenat Pau.

His/el seu wordpress: http://latabernadelosvientosdelocaso.wordpress.com/

28 abr. 2012

Alchemy

http://en.flossmanuals.net/alchemy/index/ - tutorial
http://al.chemy.org/download/ - official page and download

The sketch is not a great one, but i had the time of my life doing it XDD
L'esbós no és gran cosa, però m'ho he passat pipa fent-lo XDD


So I was looking for a Blender DVD tutorials in the e-store and i happened to take a look on a preview. It shown a very strange digital painting software being used to character and creature design with ease. It's name is Alchemy and i recommend anyone who read this lines  to give it a try. It's very confusing at the beginning, but the web and a couple of videos will give your intuition a way trough it. Here my first tries with the software, all using the "mirror" module.

Doncs jo estava allà a la e-store de Blender buscant DVD tutorials i acabo fent un cop d'ull a l trailer d'un d'ells. Mostra un programa de pintura digital molt extrany produïnt dissenys de personatges i criatures amb una facilitat soprenent. S'anomena Alchemy i el recomano a tothom que llegeixi aquestes línies. Al principi és confús, però amb el web i un parell de tutorials la vostra intuïció s'obrirà pas ràpidament. Aquí el meu primer intent fent servir el mòdul "mirror"

29 mar. 2012

Desert traveller - Viatger del desert

The arabigal letters are ment to be modern persian (so it says google translator) and mean "Desert Traveller"
Les lletres aràbigues se suposa que són persa modern (això diu el traductor de google) i signifiquen "Viatger del Desert"

It's been about a half an hour work. Hope you like it!!
Sobre una hora i mitja de feina. Espero que us agradi!!

20 mar. 2012

Dirty sketches / Esbossos marranos

Sargantanàs - Development diary 6 / Diari de desenvolupament 6


A long time since the last actualization! The workflow has been slowed down a lot this last two months, but now I'm back!! This is the DIRTY sketch-collage previous to the final illustration. It focuses on composition and color palette. It is ugly.


Fa la tira des de l'última actualització! El ritme de treball s'ha alentit un munt els darrers dos mesos però ara he tornat!! Aquest esbós-collage, MARRANO a més no poder, és el previ a la il·lustració final i està orientat a la composició i la paleta de colors. És lleig.