28 abr. 2012

Alchemy

http://en.flossmanuals.net/alchemy/index/ - tutorial
http://al.chemy.org/download/ - official page and download

The sketch is not a great one, but i had the time of my life doing it XDD
L'esbós no és gran cosa, però m'ho he passat pipa fent-lo XDD


So I was looking for a Blender DVD tutorials in the e-store and i happened to take a look on a preview. It shown a very strange digital painting software being used to character and creature design with ease. It's name is Alchemy and i recommend anyone who read this lines  to give it a try. It's very confusing at the beginning, but the web and a couple of videos will give your intuition a way trough it. Here my first tries with the software, all using the "mirror" module.

Doncs jo estava allà a la e-store de Blender buscant DVD tutorials i acabo fent un cop d'ull a l trailer d'un d'ells. Mostra un programa de pintura digital molt extrany produïnt dissenys de personatges i criatures amb una facilitat soprenent. S'anomena Alchemy i el recomano a tothom que llegeixi aquestes línies. Al principi és confús, però amb el web i un parell de tutorials la vostra intuïció s'obrirà pas ràpidament. Aquí el meu primer intent fent servir el mòdul "mirror"