18 oct. 2010

Arbre



Aquest dibuix era la primera versió per un treball de l'assignatura de gravat e 1r d'Il·lustració que havia perdut. M'agrada més que la segona versió.

Grafit HB,
Bolígraf de tinta líquida,
Pinzell PENTEL amb tina xinesa,
Pinzell PENTEL amb aigua neta,
Paper BASIC 370g.

Retallat digitalment sobre el marc original.

No hay comentarios:

Publicar un comentario