10 ene. 2012

Malva - Actualization/Actualització


Face actualization - final model
Actualització de la cara - modelat final


And a funny render - inner parts (you can see mouth cavity, teeth and one eye)
I un render divertit - les parts de dins (podeu veure la cavitat bucal, les dents i un ull)


No hay comentarios:

Publicar un comentario