16 ene. 2012

Sargantanàs - Development diary 5 / Diari de desenvolupament 5

A couple of aproaches to a possible final visual style. The idea is tho combine Traditional and digital media. This last point needs further investigation :)
Un parell d'acostaments a l'estil visual final. La idea és combinar els mitjans tradicionals amb els digitals. Aquest últim punt necessita més hores :)The first one is full photoshop-painted on a scan. The right house of the second one is full watercolour, plus a duplicated overlay layer on it plus photoshop, trying to integrate both houses in an unique style.

La primera proba l'he pintada totalment amb photoshop sobre un escaneig. La casa de la dreta del segon és aquarel·la, amb un duplicat de sí mateixa en overlay a sobre i una mica de photoshop, en un intent d'integrar l'estil visual d'ambdues cases.
Licencia de Creative Commons
This obra by Ferran Martínez Clar is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.

1 comentario: